Ook Gerechtshof stelt FOCWA in gelijk bij ontslagzaak voormalig alge..


29 juni 2016 , Schadeherstel

Het Gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat FOCWA in december 2014 haar voormalig algemeen secretaris, de heer Bukholczer `op juiste gronden' op non-actief heeft gezet. Dit gebeurde op basis van dezelfde gronden die de kantonrechter in Rotterdam in september 2015 deed besluiten om de
arbeidsovereenkomst te ontbinden. FOCWA heeft met instemming kennisgenomen van dit arrest.

Deze uitspraak in hoger beroep bevestigt dat FOCWA destijds deze onvermijdelijke maatregel in het belang van haar leden en organisatie op juiste gronden heeft genomen. Een eventueel beroep in cassatie door tegenpartij ziet FOCWA met veel vertrouwen tegemoet. Dat geldt eveneens voor de
bodemprocedure die de heer Bukholczer hierover heeft aangespannen. FOCWA spreekt de hoop uit dat deze onverkwikkelijke zaak snel tot het verleden behoort.