Doelstelling "Parijs" gaat niet gehaald worden met huidige toezeggin..


Gepubliceerd op
29 juni 2016

Met de huidige toezeggingen om broeikasgasemissies te verminderen, wordt de beoogde temperatuurstijging van maximaal 2 graden Celsius niet behaald, zo berekende een internationale groep onderzoekers, waaronder Niklas Hoehne van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen
Universiteit. De plannen die tijdens de COP21-conferentie in Parijs door individuele landen werden geformuleerd, verminderen weliswaar de uitstoot van CO2, maar dat is niet voldoende om de doelstelling van Parijs te behalen. Integendeel zelfs. De studie is vandaag gepubliceerd in het
wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Parijs was een historische gebeurtenis waarbij alle landen de verantwoordelijkheid hebben genomen om de opwarming van de aarde terug te dringen.

Niklas Hoehne

In de overeenkomst die de landen in Parijs hebben ondertekend is afgesproken dat zij alle inspanningen die nodig zijn zullen plegen om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 2 graden. Daarbovenop hebben zij beloofd hun best te doen om die stijging zelfs binnen de 1,5 graad te
houden. Daartoe hebben alle landen plannen opgesteld, de `Intended Nationally Determined Contributions', waarin zij de acties beschrijven die ze van plan zijn te ondernemen. Deze plannen zijn nu doorgerekend door onderzoekers uit Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Duitsland, de Verenigde
Staten, Zuid-Afrika, Brazilie, China en Australie. Zij komen tot de conclusie dat de uitstoot dankzij deze plannen weliswaar afneemt, maar niettemin zal leiden tot een temperatuurstijging van 2,6 tot 3,1 graad Celsius in het jaar 2100.

"Parijs was een historische gebeurtenis waarbij alle landen de verantwoordelijkheid hebben genomen om de opwarming van de aarde terug te dringen," zegt Niklas Hoehne van Wageningen Universiteit en het NewClimate Institute uit Keulen, "maar onze analyse laat zien dat de gemaakte plannen
aangescherpt moeten worden willen ze het beoogde resultaat bereiken." De totale hoeveelheid CO2 die tot het jaar 2100 maximaal kan worden uitgestoten om de stijging tot 2 graden te beperken, zal bij de huidige plannen al in 2030 bereikt zijn.

Om de doelstellingen te bereiken moeten er meer en strengere maatregelen worden genomen, stellen de onderzoekers. De emissies moeten na 2030 wereldwijd met 3 tot 4 procent per jaar worden verminderd. Hoogleraar Rik Leemans van Wageningen Universiteit onderstreept dit en vindt dat er echt extra
actie moet worden ondernomen, ook in Nederland: "In de praktijk zal dit een uitdaging van jewelste zijn. Precies een jaar geleden deed de rechter uitspraak in de Urgenda-zaak, waarbij de overheid werd opgedragen om meer maatregelen te nemen om verdere klimaatverandering te voorkomen. Het
tegendeel gebeurde echter: de overheid ging in beroep tegen de uitspraak, er werden meer kolencentrales geopend en de maximumsnelheid werd op verschillende wegen verhoogd."

Klik hier voor `Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well below 2DEGC', Nature, 29 juni 2016.

mailen
Tweet

dr. NE (Niklas) Hoehne
Contactpersoon dr. NE (Niklas) Hoehne
Contactformulier + Meer (1)

* prof.dr. HBJ (Rik) Leemans
Contactpersoon prof.dr. HBJ (Rik) Leemans
ContactformulierMeer informatie

* Dossier Klimaatverandering Dossier Klimaatverandering - Dossier - Het klimaat verandert. Het klimaat verandert constant : zo hebben vulkaanuitbarstingen en bosbranden een grote invloed op de hoeveelheid CO2 in de...
* Klimaattop COP21 Update COP21: Al het nieuws over de Klimaattop Parijs Wageningen UR is aanwezig op de klimaatconferentie COP 21 in Parijs.