De FOD Financien publiceert zijn Jaarverslag 2015


Door Francis Adyns, Florence Angelici
Gepubliceerd op 29/06/2016

Het Jaarverslag 2015 van de FOD Financien staat online op www.jaarverslag.financien.belgium.be/nl.

Het geeft een overzicht van de resultaten en de activiteiten van de FOD Financien in 2015. U vindt een aantal markante cijfers in bijlage.

Termen:

* Financien
* Financien
* FOD Financien
* jaarverslag

Bron
RSS

Logo of 'FOD Financien' FOD Financien
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
Belgie
+32 2 572 57 57
http://financien.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financien
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financien
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden

Gerelateerde afbeeldingen:

* [IMG]