Overijssel voldoet aan taakstelling huisvesting statushouders voor d..


Gepubliceerd op 29 juni 2016

Overijssel heeft in de 1e helft van 2016 voldoende statushouders gehuisvest om te voldoen aan de taakstelling. Gemeenten moesten 1294 statushouders huisvesten. Op dit moment heeft Overijssel op basis van cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ruim 1344 (104%) statushouders
voorzien van een woning. Die cijfers zijn bekendgemaakt bij de werkconferentie "Wonen"die woensdag 29 juni in Zwolle is gehouden.

Gedeputeerde Monique van Haaf: "Het is een enorm grote prestatie die gemeenten hebben geleverd. Dat geeft blijk van veel inzet. Sommige gemeenten gaan de taakstelling over de 1e helft van 2016 niet halen. Voor hen blijkt opgave te groot". Landelijk moeten meer dan 20-duizend statushouders nog
gehuisvest worden. Om de druk bij de AZC's weg te halen zijn volgens het COA nog veel woningen nodig. De druk op de gemeenten om oplossingen te vinden blijft daarom groot.

Sparren over woonoplossingen

Gemeenten blijven bezig met plannen voor woonoplossingen in de sociale huursector voor statushouders en spoedzoekers. Ook andere partijen, zoals bouwers en corporaties hebben ideeen over oplossingen. De provincie Overijssel geeft deze partijen de gelegenheid de kennis en goede voorbeelden te
delen, zoals tijdens de werkconferentie "Wonen".

Achtergrond

Gemeenten hebben de wettelijke taak om asielzoekers met een verblijfsstatus, de zogenaamde Statushouders, te huisvesten. Het Rijk legt hiervoor elke 6 maanden een taakstelling op. De hoge asielinstroom heeft tot gevolg dat de opgave voor gemeenten fors is. Het COA registreert de gehuisveste
statushouders. In de registratietermijn zit een kleine vertraging, dit betekent dat er mogelijk meer statushouders zijn gehuisvest.