99vanAmsterdam: inclusief inkopen


Geplaatst op 29 juni 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inkoopbijeenkomst '99 van Amsterdam'

Na een eerste inkoopbijeenkomst in maart bij EY kwam op 22 juni bij Accenture een groep inkopers bijeen rond de vraag `wat maakt een organisatie een expert op het gebied van inclusief inkopen?' Want: door samenwerking tussen leveranciers en klanten kan inclusief ondernemen snel groeien.

Rob Ellermeijer (EY) en Hendrik Wamsteker (Accenture) introduceerden de verschillende volwassenheidsniveaus van een inclusieve inkooporganisatie vanuit het Maturity level model: van Starter via Ambitie en Eerste Persoon tot Expert. Per volwassenheidsniveau werden kenmerken en activiteiten
benoemd naar klanten, leveranciers en naar de inkoopafdeling intern.

Maturity level model goed hanteerbaar

De deelnemers vonden dit volwassenheidsmodel een handzaam instrument, waarbij vooral het denken vanuit de klant de inkopers aansprak (zie tabel onderaan de pagina).
Ze vulden zelf de vragenlijst in en gingen vervolgens in groepjes aan de slag om te bezien wat de bedrijven zelf kunnen doen en hoe '99vanAmsterdam' kan ondersteunen om inclusief inkopen verder op te pakken en uit te dragen.

Belangrijke notie was wel, dat er een verschil is tussen MKB-ondernemers en grotere werkgevers: MKB-mensen gaan veelal direct aan de slag, terwijl grotere organisaties meestal eerst beleid ontwikkelen.

Kennis delen, positieve prikkel en proeftuin

De gesprekken leverden drie belangrijke ideeen op, die deels door de bedrijven, deels door de '99vanAmsterdam' en deels door de overheid zijn te realiseren: Kennis delen, positieve prikkel en proeftuin.

Voor het delen van kennis kan de '99vanAmsterdam' een (online) plek beschikbaar maken. Daarbij gaat het om goede voorbeelden en andere ervaringen, maar ook om het verzamelen en delen van informatie, zoals een voorbeeldrapportage. Ook vond men dat een positieve prikkel (belastingvoordeel, zoals
nu al in Spanje) in plaats van de huidige negatieve prikkel (`quotumwet') bedrijven eerder motiveert om inclusief in te kopen.

Een derde idee - vanuit zowel MKB- als grote bedrijven - was de proeftuin, waarbij kleinere bedrijven bepaalde inclusieve ideeen uitwerken die grotere bedrijven dan uitproberen. Slaat een idee aan, dan kan het grotere bedrijf het idee vervolgens laten groeien en verder inzetten. Na de sessie
werden er gelijk afspraken gemaakt om een proeftuin op te zetten.

Uit de vragenlijsten kwam nog naar voren, dat op het gebied van monitoren en op dat van samenwerken met leveranciers nog veel winst te behalen valt. De aanwezige inkopers voelden zich zeer geinspireerd om `inclusief inkopen' als ambassadeurs onder klanten, leveranciers en collega's te
verspreiden.

voorbeelden-acties-per-volwassenheidsniveau

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone