Unieke Royal Imtech kunstcollectie onder de hamer

woensdag 22 juni 2016 14:34 Binnenland

Dit is een origineel bericht van Venduehuis

Tijdens de juniveiling van het Venduehuis in Den Haag wordt op 29 juni de Imtech Kunstcollectie geveild met ruim duizend schilderijen, tekeningen, grafiek, objecten en bedrijfsmemorabilia. In deze collectie bevinden zich werken van o.a. Karel Appel, Kees van Bohemen, Woody van Amen, Corneille en Jan Roede. Stromingen als onder meer CoBrA, Informele kunst, Pop Art, Hyperrealisme, Nieuwe Wilden en Lyrische abstractie zijn hierin vertegenwoordigd. De te verwachten opbrengst ligt rond de Euro 500.000,-.

Het begon allemaal in 1960, toen de toenmalig directeur Willem Nagelkerke constateerde dat zijn priveverzameling aan kunstwerken te groot werd om thuis op te hangen. Zo kwam hij op het idee zijn verzameling schilderijen, grafiek en overige kunstwerken permanent te exposeren in zijn bedrijf, toen Van Rietschoten & Houwens Elektronische Maatschappij geheten.

Ir. Willem Nagelkerke (1909-1995) bracht meer dan 30 jaar lang kunst en bedrijf bijeen. Hij hing schilderijen niet alleen op in zijn kantoorvertrekken, maar ook in de werkplaatsen. Aanvankelijk om ruimte te geven aan zijn, zoals hij zelf zei 'wat uit de klauw gelopen privehobby die is overgenomen door het bedrijf'. Het bleek uiteindelijk bij zijn werknemers goed aan te slaan.

Jaren later werd Van Rietschoten & Houwens opgenomen in het conglomeraat dat Royal Imtech ging heten. Daardoor kreeg de collectie de naam Imtech Kunstcollectie en groeide deze door de inbreng van nieuwe adviseurs verder uit tot een verzameling van meer dan duizend werken. In de geest van de oprichter stonden of hingen alle kunstwerken tot aan het faillissement in 2015 nog steeds in de kantoren en werkplaatsen van Imtech-ondernemingen en kwamen de medewerkers nog dagelijks in aanraking met moderne kunst.

In het faillissement is het Venduehuis in Den Haag door de curatoren van Royal Imtech verkozen als het veilinghuis voor deze Imtech Kunstcollectie. In de geschiedenis van het Venduehuis is dit de grootste collectie na-oorlogse kunst afkomstig uit een bedrijfscollectie die bij het Venduehuis in een zitting onder de hamer komt.

Op 29 juni worden de belangrijkste kunstwerken geveild bij het Venduehuis in Den Haag. Van 20 juni tot en met 4 juli worden met name de grafische werken in grote oplagen op internet geveild via de Vendue Next Door veiling. Alle kunstwerken uit de collectie zijn te bezichtigen op 24, 25, 26 en 27 juni bij het Venduehuis aan de Nobelstraat in Den Haag.

*

*

*

*