Integrale aanpak arbeidsmarkt nodig

woensdag 29 juni 2016 08:18 Economie

Dit is een origineel bericht van ABU

ABU, Cedris, NRTO, OVAL en Summum.nu bieden oplossingen voor herziening arbeidsmarkt

Vijf brancheorganisaties, die de spil zijn in transities op de arbeidsmarkt, komen vandaag met een gezamenlijk aanbod aan de politiek en een toekomstig kabinet om de arbeidsmarkt vlot te trekken: 'Iedereen aan de slag' is het adagium. Ieder op zijn of haar niveau. Het aanbod is ingegeven door een haperende arbeidsmarkt, die leidt tot tegenstellingen tussen werkenden met een vast contract en mensen die op een andere manier aan het werk zijn. Daarnaast staan bijna 1,5 miljoen mensen langs de kant van de arbeidsmarkt. De koepels vinden dat er te weinig impulsen zijn om een leven lang te leren. Dat kan en moet dus anders.

De wereld van werk verandert snel en vraagt om een goed functionerende arbeidsmarkt. De koepels roepen de politiek op te komen tot een integrale visie op en aanpak van de arbeidsmarkt. Zij reiken daarvoor concrete maatregelen aan. Een daarvan is het omvormen van het sociale zekerheidsstelsel naar een stelsel waarin sociale zekerheden en contractvorm worden ontkoppeld. Alle werkenden moeten dezelfde basiszekerheden voor scholing, arbeidsongeschiktheid en pensioen krijgen.

Daarnaast vinden de brancheorganisaties dat mensen zo lang mogelijk inzetbaar moeten zijn en blijven. Een leven lang leren moet de nieuwe norm worden voor werkenden en niet-werkenden. Een persoonlijk budget met ontwikkelrechten helpt hierbij.

De initiatiefnemers van het statement vinden dat er meer ruimte moet komen om te experimenteren met de inzet van uitkeringsgelden voor werk in de vorm van loonkostensubsidie of opleiding. Voor mensen zonder perspectief op loonvormende arbeid moet er een participatieovereenkomst komen: een contract met daarin afspraken over werken en leren. Jongeren die voortijdig stoppen met hun opleiding kunnen terecht bij vernieuwde werk-/leerbedrijven.

Over de initiatiefnemers

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de belangenbehartiger voor ondernemers in de flexbranche en leidend in de wereld van (flexibel) werk.

Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. De leden van Cedris bieden en organiseren, in opdracht van rijk en gemeenten en in samenwerking met het bedrijfsleven, werk voor mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt.

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.

OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties.

Summum.nu is de overkoepelende organisatie van een selecte groep bureaus voor search, werving en selectie.

*

*

*

*