EU zet belangrijke stappen in verbetering transparantie

Nieuwsbericht | 29-06-2016 | 10:08

Minister Koenders blikte tijdens de Raad Algemene Zaken op 24 juni in Luxemburg terug op resultaten van het Nederlands voorzitterschap op het gebied van transparantie.

RAZ 24 juni

Documenten openbaar maken

Een transparante Europese Unie vraagt om een gezamenlijke inzet van Europese instellingen en lidstaten. Bijvoorbeeld door documenten die alleen voor regeringsambtenaren uit de lidstaten beschikbaar zijn zo snel mogelijk openbaar te maken, en zo min mogelijk documenten op deze manier te kwalificeren. Ook werkte Nederland met Diplohacks en een Unconference op een innovatieve manier met stakeholders samen om ideeen te genereren voor een transparanter Europa.

Beter besturen

Het is nu zaak om het bereikte akkoord over beter besturen zo snel mogelijk in praktijk te brengen. Met een gezamenlijke database, een register voor gedelegeerde handelingen en meer transparantie rond trilogen. Als voorzitter gaf Nederland zelf het goede voorbeeld door de begroting voor het EU-voorzitterschap openbaar te maken en een selectie uit de agenda's van de (plv)PV en PSC-ambassadeur openbaar te maken.

Prioriteiten voor EU in 2017

Tijdens de RAZ zijn ook de prioriteiten voor de EU in 2017 besproken. De Raad oefent hiermee voor het eerst invloed uit op het werkprogramma van de Commissie en komt hiermee op dezelfde voet als het EP te staan. Daarnaast is gesproken over de voorbereiding van de Europese Raad eind juni. De Raad zal het vervolg van de afspraken die gemaakt zijn in de Europese Raad voortaan actief monitoren. Hier is tijdens het Nederlands voorzitterschap een start mee gemaakt.

Zie ook

* Europese besluitvorming moet transparanter worden 03-03-2016 | 11:47