federaties MGNN en NIF veroordelen de terroristische aanslag op de luchthaven in Istanbul

PERSBERICHT

De federaties MGNN en NIF veroordelen de terroristische aanslag op de luchthaven in Istanbul.

29 juni 2016, Amsterdam – De afschuwelijke aanslag van heden, 28 juni 2016, in Istanbul gericht tegen onschuldige burgers, heeft ons diep geraakt. Deze laffe daad toont wederom aan dat terreur geen etnisch of religieus fundament heeft en hierin ook geen onderscheid maakt. Zij doelen op onschuldige burgers om de segregatie in de maatschappij te vergroten en de samenleving te ontwrichten. Dit soort aanvallen moeten onze banden juist versterken en met deze eenheid kunnen wij terreur en de daarmee gepaarde onveiligheid het hoofd bieden.

Wij roepen iedereen dan ook op om een eenheid te vormen tegen iedere vorm van geweld, en geen onderscheid te maken in deze. Wij roepen ook onze regeringsleiders op om terreursympathisanten, van welke ideologie of etniciteit dan ook, geen ruimte te geven op Europese bodem.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden van deze aanslag en wensen hen veel sterkte en geduld toe in deze moeilijke tijden.