Beantwoording Kamervragen over kosten bureaucratie jeugdzorginstellingen

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat jeugdzorginstellingen miljoenen euro's kwijt zijn aan bureaucratie.

Download 'Beantwoording Kamervragen over kosten bureaucratie jeugdzorginstellingen'

PDF document | 4 pagina's | 91 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamervragen | 29-06-2016

Zie ook

* Jeugdhulp

Verantwoordelijk

* Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport