Vergadering van de EUREGIO-Raad op 24 juni te Borken | Euregio

Op de agenda stonden onder meer een grensoverschrijdende hoogwateroefening en de grensregio als economisch interessante vestigingslocatie

Quelle:

EUREGIO

De EUREGIO-Raad heeft op 24 juni 2016 vergaderd in Borken. Op de agenda stonden onder andere de EUREGIO als gemeenschappelijke economische ruimte, het gebruik van het openbaar vervoer door grenspendelaars en de Nederlands-Duitse samenwerking bij de bescherming tegen hoogwater.

Voorzitter Rob Welten stond in zijn inleiding stil bij de Brexit en benadrukte dat het van groot belang is burgers de betekenis van Europa duidelijk te maken, zeker ook door de nauwe samenwerking in de EUREGIO.

De EUREGIO-Raad, het politieke orgaan van het Nederlands-Duitse gemeentelijke samenwerkingsverband EUREGIO, heeft in zijn vergadering actuele grensoverschrijdende thema's behandeld en goedkeuring gegeven aan een aantal projecten, gesubsidieerd met INTERREG-middelen, die zijn bedoeld voor intensieve samenwerking over een langere periode. Daaronder waren een grensoverschrijdende rampenbestrijdingsoefening, een internationaal historisch congres en een haalbaarheidsstudie over het grensoverschrijdende dienstencentrum Gaxel.

De EUREGIO als gemeenschappelijke economische ruimte

De EUREGIO-Raad hecht grote waarde aan effectieve promotie van de euregionale economische ruimte als vestigingslocatie voor bedrijven. Daarvoor is het onder meer belangrijk de voordelen van de situering in het grensgebied te onderzoeken en duidelijk zichtbaar te maken.

In de Nederlands-Duitse grensregio, zo is de conclusie van een korte verkenning die in opdracht van de EUREGIO is uitgevoerd, kunnen ondernemingen profiteren van de sterke punten van elk van beide landen: het productieland Duitsland en de handelsnatie Nederland.

Grenspendelaars blijven verstoken van de mogelijkheid e-tickets te kopen

In de afgelopen maanden hebben zich steeds vaker burgers uit Duitsland bij de EUREGIO gemeld met het verzoek om ondersteuning bij problemen die zij ondervinden bij de online aankoop van Nederlandse treinkaartjes. Wie geen Nederlandse bankrekening heeft, blijft verstoken van de mogelijkheid online treinkaartjes voor ritten binnen Nederland te kopen. Daardoor kunnen zij ook geen gebruik maken van kortingen voor bijvoorbeeld groepstickets. De EUREGIO-Raad heeft het secretariaat de opdracht gegeven per brief een oproep te doen aan de Nederlandse Spoorwegen om dit probleem op te lossen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden met een credit card te betalen. Ook heeft de EUREGIO de opdracht gekregen zich bij de betreffende ministeries in te zetten voor grensoverschrijdende vervoersbewijzen en invoering van een app voor het grensgebied te stimuleren, die het probleem van de aankoop van vervoersbewijzen moet oplossen.

Nederlands-Duitse hoogwateroefening

Gecooerdineerd door het waterschap Vechtstromen en begeleid door het cooerdinatiebureau van het Grensoverschrijdende Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) bereiden momenteel acht regionale partners een gezamenlijke hoogwateroefening voor. De bedoeling is dat deze oefening in de herfst van dit jaar plaatsvindt. Uit Duitsland nemen aan deze oefening deel de Kreise Borken en Steinfurt, Landkreis Grafschaft Bentheim, de Bezirksregierung Muenster en het NLWKN uit Meppen, de Nederlandse deelnemers zijn, naast het waterschap Vechtstromen, het waterschap Rijn en IJssel en de Veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland en Twente. Hoogwater is in de regio een steeds terugkerend probleem. Omdat rivierlopen nu eenmaal niet aan nationale grenzen ophouden, zijn beschermende maatregelen het meest zinvol wanneer deze samen met het buurland worden getroffen.