Beantwoording vragen van de leden Smaling en Karabulut (beiden SP) over het bericht dat de actieagenda Schiphol de problemen niet oplost

Download 'Beantwoording vragen van de leden Smaling en Karabulut (beiden SP) over het bericht dat de actieagenda Schiphol de problemen niet oplost'

PDF document | 4 pagina's | 133 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk | 29-06-2016

Verantwoordelijk

* Ministerie van Infrastructuur en Milieu