NU'91: cao onderhandelingen VVT worden gefrustreerd

woensdag 29 juni 2016 13:55 Binnenland

Dit is een origineel bericht van NU'91

NU'91 is van mening dat de destructieve houding van het FNV aan de cao-tafel - waaraan onderhandeld wordt voor een nieuwe cao VVT - onacceptabel is. Wat ons betreft maakt het verspreiden van aperte leugens via social media een open en eerlijk overleg onmogelijk. NU'91 staakt daarom de onderhandelingen.

'Het lijkt er op geen enkele manier op dat de onderhandelaren van het FNV uit zijn op het maken van goede afspraken waar de sector en de medewerkers bij gebaat zijn. Integendeel, ze lijken bereid afspraken te maken die ten koste gaan van de werkgelegenheid in de sector; aldus Rolf de Wilde, cao-onderhandelaar NU'91.'

Naar ons oordeel worden met absolute onwaarheden de medewerkers in de sector warm gemaakt voor een conflict. NU'91 heeft meer dan eens bewezen acties niet uit de weg te gaan als dat nodig is om voor de belangen van de medewerkers in de sector - en in het bijzonder van onze leden - op te komen, maar dan wel met open vizier. Maar als wij in dialoog tot afspraken kunnen komen waar medewerkers recht op hebben, heeft dat absoluut onze voorkeur.

De afgelopen jaren was het onrustig in de sector, met reorganisaties, faillissementen en rechtszaken. Werknemers werden de flex of WW ingejaagd, omdat zorginstellingen failliet gingen. Wij willen een goede beloning, ontwikkelingsmogelijkheden en een stabiele werkomgeving. Het is belangrijk dat zorgprofessionals hun baan met goede arbeidsvoorwaarden houden.

*

*

*

*