Eerste overeenkomsten waterbergingsgebieden in Franekeradeel-Harlingen

Drie grondeigenaren uit het bodemdalingsgebied Franekeradeel-Harlingen stemmen er mee in dat hun landbouwgronden periodiek bij ernstige regenval onder water lopen. Deze landerijen noemen we overloopgebieden. Het gaat samen om ongeveer acht hectare.

De eigenaren ondertekenden op 28 juni 2016 de akten. Daarmee zijn zij de eerste in het gebied die hun gronden beschikbaar stellen. Door de overloopgebieden kan wateroverlast elders beperkt worden.

De werking van een overloopgebied

De acht hectare grond zal bij clusterbuien onder water lopen. De aangrenzende sloten vullen zich eerst met water. De sloten kunnen overstromen. Het water stroomt dan naar de laag gelegen overloopgebieden. Zodra de gemalen het overtollig water uit de hoofdwatergangen weer op peil hebben, loopt het water vanaf het overloopperceel vanzelf terug naar de sloten. Door het benutten van deze overlooppercelen is er minder verbreding van vaarten en sloten in het gebied nodig. Het voordeel daarvan is dat er minder grond van de landbouw wordt verbruikt.

Vergoeding

De agrarische bestemming van deze gronden blijft bestaan. De grondeigenaren ontvangen een vergoeding. Het bedrag varieert tussen de 3.500 euro en 11.500 euro per hectare. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate waarin en hoe vaak de gronden overstromen.

Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen

In het gebied Franekeradeel-Harlingen daalt de bodem door gas- en zoutwinning. De bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen heeft maatregelen opgesteld om de gevolgen van de bodemdaling te compenseren. Het aanwijzen van overloopgebieden is een van de maatregelen.

Meer informatie

Kijk voor actuele informatie over het project op www.gofraha.frl.