Project klimaatbestendige woonwijk aangewezen als impactproject

29 juni 2016

In Noordwijk wordt een energieneutrale en klimaatbestendige nieuwe woonwijk ontwikkeld door een consortium bestaande uit gemeente Noordwijk, Antea Group en hoogheemraadschap van Rijnland. Dit project, `Klimaatbestendig ontwikkelen Offem-Zuid in Noordwijk', is geselecteerd als een van de vijf nieuwe impactprojecten van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA).

Dit fonds is ontstaan naar aanleiding van de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie, waarin rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afspreken om waterveiligheid en klimaatbestendigheid integraal mee te gaan wegen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het SRA wil bereiken dat in 2020 waterrobuust en klimaatbestendig inrichten `de normaalste zaak van de wereld' is. Een van de onderdelen zijn de impactprojecten.deze zin lijkt niet te kloppen: zijn/is Dit is een toonaangevend project op dit gebied. Waarom??? Ik weet het niet.

Het verwachte resultaat van het project in Noordwijk is een stappenplan waarmee ook toekomstige woonwijken klimaatbestendig ontwikkeld kunnen worden. Voor Antea Group is dit het eerste project waarin we vanaf de planfase meewerken aan een klimaatbestendige woonwijk. De opgedane kennis wordt gedeeld met onder andere het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie en provincie Zuid-Holland.

* De selectie op de website van Ruimtelijke Adaptatie