Is uw propaantank nog in orde?

29.06.2016

Voor de ruim 1,2 miljoen inwoners van het Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee werkt de DCMR aan een schone en veilige leefomgeving. Een van de dingen die we doen, is het inspecteren van propaantanks in het buitengebied. Wel eens zo'n tank gezien?

Regels

In het buitengebied, waar vaak geen aardgasnetwerk is, staan tientallen propaantanks. Om gebruikers en omgeving te beschermen heeft de overheid landelijk geldende regels vastgesteld. Door het drukverschil tussen het gas in de tank en de omgeving, de brandbaarheid van het gas en de kans op ophoping van gas bij lekkage, is het belangrijk dat gebruikers bewust omgaan met opslag van en handelingen aan propaangas.

Controles

De DCMR controleert steekproefsgewijs of deze propaantanks voldoen aan de regels. Soms is de afstand tot begroeiing of de bereikbaarheid van de propaantank onvoldoende. Of de keuring van de tank en de leiding van de tank naar de woning zijn te laat uitgevoerd of zijn tanks vervuild met mos en algen waardoor de warmtereflecterende coating minder goed functioneert.

Meer informatie

Heeft u zo'n tank en wilt u zorgen dat alles in orde is tijdens de controle? Wees ons dan voor en overleg uw vragen met uw gasleverancier. Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de DCMR.