Manon Vanderkaa benoemd tot directeur KBO-PCOB

Manon Vanderkaa is per 1 juli benoemd tot directeur van de nieuw te vormen seniorenorganisatie KBO-PCOB. De twee belangenverenigingen PCOB en Unie KBO gaan de toekomst in als de grote seniorenorganisatie van Nederland.

De eerste stap is het samensmelten van de twee landelijke bureaus tot een gezamenlijk bureau. Dit gaat gebeuren onder leiding van Manon Vanderkaa, die nu nog directeur is van Unie KBO. De beide verenigingen hebben opgeteld zo'n 300.000 leden en blijven vooralsnog in hun huidige vorm bestaan.

Eind 2015 besloten seniorenorganisaties Unie KBO en PCOB tot intensivering van de samenwerking. Het nieuwe bureau KBO-PCOB gaat straks onder een dak de belangen van ouderen behartigen. De samenwerking geeft meer slagkracht en zorgt ook voor meer zichtbaarheid in het maatschappelijke en

politieke debat. De nieuwe KBO-PCOB heeft vijf speerpunten voor beleid: langer thuis wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.

Het samengaan van de verenigingsbureaus is een logische voortgang van de al jarenlange succesvolle gezamenlijke belangenbehartiging en projecten. Stip aan de horizon voor de verdere toekomst is het samen vormen van een vereniging.

Manon Vanderkaa: "De kracht van onze verenigingen zit bij onze afdelingen, dicht bij onze leden. We werken samen vanuit wat ons bindt en met erkenning van verschillen in cultuur en structuur. Onze beide verenigingen behouden hun eigenheid. Steeds meer organisaties richten zich op ouderen, maar

juist onze verenigingsstructuur maakt ons uniek. Onze kracht ligt bij onze 800 afdelingen die verschil maken in het leven van de leden onder het motto: 'omzien naar elkaar'."