250 volksvertegenwoordigers eisen behandeling van CETA in nationale parlementen

250 volksvertegenwoordigers uit 13 verschillende landen eisen dat het handelsverdrag van de EU met Canada, CETA, ook in nationale parlementen wordt behandeld. Dat schrijven zij in een brief aan EU-Voorzitter Slowakije. De brief is een initiatief van SP-Senator Tuur Elzinga: `CETA zal ingrijpende gevolgen hebben voor de verschillende landen. Dit verdrag mag dan ook niet over de hoofden van mensen ingevoerd worden. Nationale parlementen moeten de kans krijgen om het verdrag goed of af te keuren. Dat is democratie.'

De onderhandelingen over CETA zijn in een afrondende fase. Deze onderhandelingen hebben zich voornamelijk in achterkamertjes, buiten de controle van parlementariers afgespeeld. Het lijkt erop dat de Europese Commissie niet van plan is om het afgeronde verdrag alsnog aan de nationale parlementen voor te leggen. Tot ongeloof van Elzinga: `Of je nu voor of tegen CETA bent, we zijn het er als parlementariers over eens dat ingrijpende verdragen niet zonder nationaal draagvlak ingevoerd mogen worden. Zeker na het Britse EU-referendum is het onbestaanbaar dat de Commissie een verdrag zou sluiten dat buitenlandse multinationals de mogelijkheid geeft bij juridische geschillen de nationale rechter te passeren, zonder eerst nationale parlementen te raadplegen!'

Betrokken SP'ers

Tuur Elzinga