KU Leuven en vier CVO's organiseren samen lerarenopleiding

Wie een masterdiploma op zak heeft en wil les geven, zal vanaf 2019 een educatieve master kunnen volgen aan de KU Leuven of aan een CVO. Daarmee bundelen de universiteit en vier centra voor volwassenenonderwijs hun troeven. Op 7 juli bezegelen de partners hun samenwerking met een officiele overeenkomst.

5 JULI 16. Wie een masterdiploma op zak heeft en wil les geven, zal vanaf 2019 een educatieve master kunnen volgen aan de KU Leuven of aan een CVO. Daarmee bundelen de universiteit en vier centra voor volwassenenonderwijs hun troeven. Op 7 juli bezegelen de partners hun samenwerking met een

officiele overeenkomst.

De Vlaamse Regering keurde op 25 maart 2016 de conceptnota "Lerarenopleidingen versterken: wervende en kwalitatieve lerarenopleidingen als basispijler voor hoogstaand onderwijs" goed. Deze nota biedt een nieuw kader voor de organisatie van lerarenopleidingen. De specifieke lerarenopleidingen

die nu nog door centra voor volwassenenonderwijs (CVO's) worden ingericht, komen daarbij onder de verantwoordelijkheid van hogescholen en universiteiten, en worden omgevormd tot bachelor- of masteropleidingen.

Wie wil lesgeven en al over een masterdiploma beschikt, zal vanaf 2019 aan de universiteit of op een CVO-campus een (verkorte eenjarige) "educatieve master" kunnen volgen. In deze opleidingen zullen de sterktes van de huidige universitaire (vakdidactiek, onderzoeksvaardigheden, ...) en

CVO-opleidingen (zij-instromers, flexibiliteit, ...) worden gebundeld.

Een aantal CVO's uit het katholiek onderwijs en de KU Leuven slaan de handen in elkaar om proactief in te spelen op de nieuwe context en de integratie van de lerarenopleiding voor masters uit de betrokken instellingen voor te bereiden. In nauw overleg zullen zij op korte termijn een concrete

invulling geven aan de uitgangspunten van de conceptnota, aan samenwerkingsstructuren en aan modelcurricula. De universiteit en de CVO's vormen een consortium waarbij ze zich verbinden tot een exclusieve samenwerking rond educatieve masteropleidingen via verkorte trajecten.

De betrokken centra voor volwassenenonderwijs zullen naast dit consortium met de KU Leuven ook nog overeenkomsten sluiten met enkele hogescholen over de inrichting van verkorte trajecten van de bacheloropleidingen voor kleuter-, lager en/of secundair onderwijs.

Op 7 juli om 16u ondertekenen de partners een consortiumovereenkomst in aanwezigheid van rector Rik Torfs en vicerector Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt. Beiden zijn nadien beschikbaar voor persvragen. U bent van harte welkom op deze ondertekening.

Praktisch:

7 juli, 16u

Rectorale Salons, Universiteitshallen

Naamsestraat 22, Leuven

Contact: Katrien Luyten, stafmedewerker Cel Lerarenopleiding