Ellen Peper benoemd tot raadslid Rli

Per 1 augustus 2016 is Ellen Peper, partner van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde, benoemd tot raadslid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De Rli is een onafhankelijke adviesraad die regering en parlement gevraagd en ongevraagd adviseert over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.

De raad bestaat in totaal uit tien leden en behandelt vraagstukken van wonen, stad en ruimtelijke ordening, milieu en klimaat, landbouw, voedsel en natuur, water en vervoer, ruimtelijke economie, energie en veiligheid. Naast Ellen Peper zijn er nog vier nieuwe raadsleden benoemd, vijf raadsleden zijn herbenoemd. De zittingsperiode van de nieuwe Raad is vier jaar (2016-2020).

Ellen Peper is zeer enthousiast om het raadslidmaatschap op te pakken: "Juist nu vind ik dit een zeer interessante en kansrijke tijd in en voor het fysieke domein. De energieke samenleving organiseert zich anders en opnieuw, met nieuwe partijen en geholpen door nieuwe technologische ontwikkelingen. Dit is van betekenis voor en heeft effect op het gebruik en het inrichten van de fysieke ruimte in ons land. Daarbij vraagt ook de toenemende complexiteit van vraagstukken - zoals de geopolitieke, economische en klimatologische ontwikkelingen en de huidige claims op grondstoffen, water en fossiele brandstoffen- dat zeer diverse betrokken partijen op innovatieve wijze in nieuwe coalities met elkaar samenwerken."

Ellen Peper is sinds 1998 werkzaam bij Twynstra Gudde, waarvan vanaf 2007 tot 1 juni 2016 als directielid en directievoorzitter. In haar adviespraktijk helpt zij opdrachtgevers vooral met complexe ruimtelijk-economische ontwikkelingsvraagstukken.