Canada-verdrag toch naar nationale parlementen

De SP vindt het terecht dat de nationale parlementen kunnen meepraten over CETA, het handelsverdrag met Canada. EU-commissievoorzitter Juncker is onder grote publieke druk akkoord gegaan met een gemengd verdrag, waardoor instemming van alle 28 nationale parlementen voorwaarde is voor goedkeuring van het verdrag.

SP-Europarlementarier Anne-Marie Mineur noemt de beslissing een goede eerste stap, maar is nog niet tevreden: "Dit verdrag heeft enorme impact op onze samenleving, en het is onder grote geheimzinnigheid tot stand gekomen. Het is terecht dat het ook op nationaal niveau besproken gaat worden. Het verzet in de samenleving blijft groeien, dus ik hoop dat de Tweede Kamer luistert naar wat er leeft en tegen dit verdrag stemt. Zo niet, dan kan de bevolking om een referendum vragen."

Mineur is niet gelukkig met het feit dat het verdrag mogelijk al voorwaardelijk in werking treedt, zonder instemming van de nationale parlementen. Mineur: "Waarom kunnen we dit verdrag niet gewoon met alle volksvertegenwoordigers bespreken? Zo werkt democratie, dat kost tijd, maar dat is wel wat er moet gebeuren als de Europese Unie draagvlak wil houden voor zijn plannen. Als commissievoorzitter Juncker dat gesprek niet aan wil, dan zegt dat een hoop over het vertrouwen dat hij heeft in het verdrag."

Betrokken SP'ers

[IMG]

Anne-Marie Mineur

Europarlementarier