Toestemming LX Classics

Toestemming LX Classics

Aan Lex Harding B.V. wordt toestemming verleend om als commerciele media-instelling een commerciele radio-omroepdienst te verzorgen via een programmakanaal met de naam LX Classics.