Meer subsidie voor agrarische bedrijfsverplaatsing

Voor de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsverplaatsing komt tot en met 2020 in totaal 7 miljoen euro beschikbaar, zo heeft Gedeputeerde Staten besloten. Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen verplaatsen voor de verbetering van de landbouwkundige verkaveling, natuur, landschap, water of milieu kunnen een aanvraag indienen als hun bedrijf is gelegen in een gebied dat de provincie daarvoor heeft aangewezen.

Subsidie voor verplaatsing en investering

De subsidie kan verstrekt worden voor het verplaatsen van bestaande voorzieningen, voor het investeren op de nieuwe locatie of voor investeringen die gepaard gaan met de verplaatsing van de bestaande inventaris. Verplaatsingskosten worden voor 100% gesubsidieerd met een maximum van EUR

100.000, investeringskosten worden voor 40% gesubsidieerd met een maximum van EUR 400.000. Totaal kan de subsidie maximaal EUR 500.000 bedragen, de subsidie wordt berekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

"Met deze subsidieregeling geven we een impuls aan zowel de gebiedsontwikkeling in Fryslan als ook aan agrarische ondernemers", stelt gedeputeerde Klaas Kielstra. "Voor agrarische ondernemers is dit een kans om hun bedrijf te verplaatsen naar een gebied waar ze een beter perspectief zien voor

de toekomst."

Subsideregeling nu langere periode open

De Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsverplaatsing 2015 was eerder in juni 2015 vastgesteld. Sindsdien is de regeling enkele malen kort opengesteld. Nu hebben Gedeputeerde Staten besloten de regeling voor langere tijd, tot en met 31 december 2020, open te stellen. Met de subsidieregeling

faciliteert de provincie Fryslan dat er ruimte gemaakt kan worden voor bij voorbeeld infrastructuur of nieuwe natuur.