Kamerbrief wind op zee

Conform de afspraken uit het Energieakkoord heb ik dit voorjaar de eerste tender voor windenergie op zee uitgevoerd. Het Deense bedrijf Dong Energy biedt aan om op de eerste twee kavels van het windenergiegebied Borssele windparken te realiseren voor een bedrag van gemiddeld 7,27 cent per kilowattuur (kWh). Dit is substantieel lager dan het maximum bedrag van 12,4 cent per kWh dat voor de tender is vastgesteld en levert een besparing op het maximale subsidiebudget op van circa 2,7 miljard euro. Hiermee is de afspraak uit het Energieakkoord om het kostenniveau van windenergie op

zee uiterlijk in 2023 met 40 procent omlaag te brengen nu al gehaald.

Download 'Kamerbrief wind op zee'

Word document | 3 pagina's | 66 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2016

Zie ook

* Energiebeleid

Verantwoordelijk

* Ministerie van Economische Zaken

Zie het origineel.