Contact met Wajongers? Mogelijk hebben zij recht op een toeslag


4 juli 2016
Rekenmachine

Via de webpagina's www.almere.nl/rondkomen en www.berekenuwrecht.nl kunnen Almeerders met een laag inkomen nagaan of ze recht hebben op (inkomens)voorzieningen. Voor mensen van 27 jaar en ouder met een Wajonguitkering is er iets niet goed gegaan. Ten onrechte werd een aftrekpost van 60 euro
niet meegerekend op het gemeentelijke deel van www.berekenuwrecht.nl. Daardoor kregen mensen mogelijk het bericht dat zij geen recht hadden op een gemeentelijke voorziening. Deze fout is in juni hersteld. Heeft u beroepsmatig contact met Wajongers boven de 27 jaar? Dan kunt u het volgende
advies geven:

* Heeft een persoon voor 15 juni 2016 een aanvraag proberen in te dienen via www.berekenuwrecht.nl, maar kreeg hij/zij een negatief advies? Mogelijk was dat advies niet juist. Heeft hij/zij door het negatieve advies afgezien van de aanvraag, dan kan hij/zij opnieuw een berekening maken via
www.berekenuwrecht.nl (DigiD verplicht).
* Kreeg de persoon de melding dat er waarschijnlijk geen recht was, maar heeft hij/zij toch een aanvraag ingediend? De gemeente heeft de aftrekpost van 60 euro alsnog meegerekend bij de behandeling van de aanvraag. In dat geval hoeft er dus niets meer te gebeuren.

Op www.almere.nl/rondkomen vindt u alle voorzieningen voor mensen met een laag inkomen in Almere.