Terinzagelegging concept Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016


Gepubliceerd op: 4 juli 2016
De subsidieverordening is geactualiseerd. Reden hiervoor is de mogelijkheid om de relatie met instellingen te verzakelijken. Dit geeft gesubsidieerde instellingen, waar mogelijk, meer ruimte voor ondernemerschap, maakt de verrekening van aan de gemeente verschuldigde huurpenningen mogelijk en
beperkt het risico op onrechtmatigheid voor de gemeente.
Het concept van de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016 ligt tot en met 12 augustus 2016 ter inzage in het raadhuis, Laan-Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen bij de balie Bouwen & Vergunningen. U kunt ook het concept downloaden via onderstaande PDF.

* Concept Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016 (PDF, 256 kB 4 juli 2016

Een ieder kan binnen de termijn van ter inzage legging schriftelijke zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders per adres A. Lotterman (team Samenleving), Postbus 4, 1180 BA Amstelveen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw A. Lotterman,
telefoonnummer (06) 126 11 414.
Tweet

Delen op:

* facebook
* linkedin
* nujij

Wilt u meer weten?

* Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen
* Bel ons op: (020) 540 49 11
* Contactformulier
* gemeente@amstelveen.nl
* Openingstijden per balie
* Routebeschrijving
* Volg Gemeente Amstelveen op Twitter
* Volg Gemeente Amstelveen op Facebook
* Inschrijven voor de nieuwsbrief: nieuwsbrief@amstelveen.nl