Ambities voor nieuwe winkelvisie vastgesteld


dinsdag, 05 juli 2016

De consument centraal en ruimte voor ondernemerschap. Dat moet volgens bewoners en ondernemers het streven zijn in de nieuwe winkelvisie. De nieuwe winkelvisie gaat uit van een modern en up-to-date winkelaanbod voor de komende jaren, aansluitend bij het gewenste voorzieningenniveau van
inwoners.

De gemeenteraad heeft donderdag 23 juni de ambities voor de nieuwe winkelvisie vastgesteld. Momenteel voert de gemeente gesprekken met jongeren van de middelbare scholen in Nieuwegein over hun wensen voor winkelen en winkelcentra van de toekomst.

Ambities

De ambities die voortkomen uit gesprekken in de stad en vastgesteld zijn voor de nieuwe winkelvisie, zijn:

* Ambitie 1: De dagelijkse boodschappen om de hoek blijft van grote waarde voor onze stad.
* Ambitie 2: De klant centraal: creeer ruimte om in te kunnen spelen op nieuwe consumentenbehoeften.
* Ambitie 3: Ruimte voor ondernemerschap. Nieuwe initiatieven verdienen een `ja, mits instelling'. Vooraf belemmeringen opleggen voor nog onbekende initiatieven is zinloos.
* Ambitie 4: In het winkelgebied van de toekomst werken alle partijen en functies samen.

Vervolg

Op maandagavond 26 en dinsdagavond 27 september organiseert de gemeente opnieuw bijeenkomsten in de stad. Deze keer om de ambities uit te werken. Na de zomer krijgen inwoners, winkeliers, (supermarkt)ondernemers en vastgoedeigenaren een uitnodiging voor deze avonden. Dan gaan we opnieuw in
gesprek over de Nieuwegeinse winkelcentra van de toekomst.

Wat vooraf ging

Het veranderende winkellandschap biedt kansen voor nieuwe initiatieven. Denk aan afhaalpunten voor internetaankopen, combinaties van winkels met horeca. Het huidige winkelbeleid dat in 2010 is vastgesteld, heeft onvoldoende antwoord op nieuwe initiatieven. Tijdens een drietal
rondetafelgesprekken spraken zo'n 75 bewoners en ondernemers zich uit over hun wensen voor de toekomst. Hierbij klonk het belang van wijkwinkelcentra om de hoek voor dagelijkse boodschappen, met name ook voor ouderen. Daarbij werd gesproken over de binnenstad met Cityplaza voor een dagje
winkelen met evenementen, in aansluiting met horeca en cultuur en voor innovatieve concepten. De wens op samenwerking tussen ondernemers werd geuit, maar ook flexibiliteit in regelgeving, meer beleving, variatie in aanbod, goede bereikbaarheid en gratis parkeren. Alle thema's zijn opgenomen
in de notitie `Winkelvisie Nieuwegein 2016, resultaten van de werksessies met de stad, ambities om uit te werken'.