Tijdelijk combinatie winkel en horeca mogelijk


Voorleeshulp

5 juli 2016 - De gemeente Leidschendam-Voorburg is gestart met de pilot mengfuncties winkel en horeca. In deze pilot mogen winkels onder voorwaarden alcohol schenken en kunnen horeca-ondernemers producten verkopen.

Vanaf 1 juli 2016 tot en met 1 april 2017 krijgen tien ondernemers in de gemeente de kans om te experimenteren met het mengen van winkel met horeca of andersom. Het gaat om vijf winkels en vijf horecabedrijven verspreid over de winkelgebieden Leidschendam Centrum, Huygenskwartier en De
Julianabaan. Ook een aantal ondernemers buiten deze winkelgebieden doet mee.

Deze proef is onderdeel van de landelijke pilot `menging winkel/horeca' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De bestaande regels van de Drank- en Horecawet (DHW) laten nl. mengvormen van winkels en horeca maar beperkt toe. Met de proef onderzoeken gemeenten samen met ondernemers
of bepaalde mengvormen mogelijk en wenselijk zijn. De ervaringen worden aangeboden aan het ministerie van VWS voor de evaluatie van de Drank- en Horecawet die in 2017 gepland staat.

De proef sluit aan bij de ambitie van de gemeente om regelgeving te vereenvoudigen en om nieuwe initiatieven van ondernemers te stimuleren. De pilot stopt in april 2017.

De volgende ondernemers gaan deelnemen aan deze proef:

1. PuuRR aan de Vliet, Leidsekade 39 in Leidschendam
2. HomeRoom, Koningin Julianaplein 17 in Voorburg
3. Kunstcentrum Brugman, Herenstraat 125 in Voorburg
4. Restaurant Bij Erik, Sluisplein 9 in Leidschendam
5. Slagerij- eeterij Piet Scholten, Damstraat 2c in Leidschendam
6. Gall&Gall Verbeek, Damstraat 44 in Leidschendam
7. Restaurant De Pepermolen, Venestraat 64 in Leidschendam
8. Il Tortellino/Il Fornaio, Rozenboomlaan 45/47 in Voorburg
9. Signia, Herenstraat 140A in Voorburg
10. Zuivere koffie, Leidsekade 1A in Leidschendam