Dinsdag 5 juli 2016 Rond 1960 waren er nog zo'n 5000 broedparen van ..


In Loosdrecht bestaat gelukkig al veel aandacht voor het verbeteren van de waterkwaliteit en behoud van rietkragen. Maar toch worden ook daar de resterende waterrietkragen bedreigd door onder meer de aanleg van beschoeiingen, waardoor waterriet verdroogt en verruigt. Ook worden rietkragen
soms gewoon verwijderd. Een ander probleem is dat de bomen zich flink uitbreiden aan de oevers van de meren en eilanden. Het riet komt zo in de knel. De grauwe ganzen vreten daarnaast ook nog eens stukken riet weg. Het is dus dringend noodzakelijk om maatregelen te treffen om de kwaliteit van
deze overjarige rietkragen te herstellen.

Om de achteruitgang een halt toe te roepen ligt er nu een beschermingsplan voor de grote karekieten in het belangrijkste bolwerk van de soort in Nederland: de Oostelijke Vechtplassen - en dan vooral de Loosdrechtse Plassen. Het is in opdracht van Vogelbescherming gemaakt door de Werkgroep
Grote Karekiet Loosdrechtse Plassen, Jan van der Winden en Angela van Bergeijk. Het doel ervan is om in het leefgebied van de grote karekiet op korte termijn te verbeteren door de rietkragen te herstellen.

Herstelmaatregelen ook elders bruikbaar

Het plan Herstel van rietkragen in de Vechtplassen voor de grote karekiet geeft uitgebreid tekst en uitleg van maatregelen om het leefgebied van de grote karekiet in Loosdrecht te verbeteren. De Werkgroep Grote Karekiet Oostelijke Vechtplassen en Vogelbescherming gaan met partijen in de
streek, waaronder Natuurmonumenten, Waternet, en Recreatieschap Midden-Nederland, de maatregelen een slinger geven. Het zijn overigens maatregelen die ook elders heel goed toepasbaar zijn. Het plan is voorzien van heldere illustraties en inrichtingsschetsen en is hier te downloaden.

Het beschermingsproject voor de grote karekiet is onderdeel van het 'Actieplan Bedreigde Vogels' van Vogelbescherming Nederland. Met het actieplan wil Vogelbescherming de bescherming van elf bedreigde vogelsoorten van de Rode Lijst een flinke impuls geven. De grote karekiet is een van deze elf
soorten. Op de website van Vogelbescherming lees je meer over hoe we de verbetering van het leefgebied gaan realiseren. Met dit offensief in de Loosdrechtse Plassen zetten we een eerste stap om deze prachtige en unieke rietvogel weer meer perspectief te geven in Nederland. Zodat iedereen in de
toekomst kan blijven genieten van de koning onder de rietzangers.
Het beschermingsplan voor de grote karekiet wordt financieel mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds (PBCF) en de leden van Vogelbescherming Nederland.

Download Herstel van rietkragen in de Vechtplassen voor de grote karekiet.