Meerjarenovereenkomst tussen Aruba Ports Authority en Havenbedrijf A..


dinsdag 5 juli 2016

Start van een intensieve langdurige samenwerking

Aruba Ports Authority (APA) en Port of Amsterdam International hebben gisteren een meerjarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Het doel van deze overeenkomst is een intensieve en langdurige samenwerking, met een focus op het gezamenlijk uitvoeren van de commerciele strategie en visie van
APA, het transformeren van een groot haventerrein in Oranjestad in een multifunctioneel gebied en het versterken van elkaars (internationale) ambities.

Aruba Ports Authority N.V. (APA) is eigendom van de Arubaanse overheid en verantwoordelijk voor beheer, ontwikkeling en exploitatie van de havens van Aruba. In maart 2015 heeft APA hiertoe een MoU met Port of Amsterdam International B.V. (PoAI) ondertekend. PoAI is een dochterbedrijf van
Havenbedrijf Amsterdam N.V. en is gespecialiseerd in internationaal haven en cruise terminal ontwikkeling en management. De samenwerkingsovereenkomst volgt op een onderzoek dat PoAI heeft verricht naar de commerciele strategie, groeikansen, strategie en commerciele slagkracht van APA. Als
onderdeel van de overeenkomst zal PoAI een Chief Commercial Officer (CCO) leveren ter versterking van de directie van APA. De CCO zal mede worden ondersteund door een multidisciplinair team in Amsterdam.

Gert-Jan Nieuwenhuizen, Managing Director van PoAI: `De samenwerking zorgt ervoor dat onze havenbedrijven elkaar op meerdere fronten kunnen versterken, het is in lijn met de internationale strategie van Havenbedrijf Amsterdam. Wij zien uit naar continuering van de zeer plezierige samenwerking
met APA en de overheid van Aruba.`

Louis Posner, voorzitter Raad van Commissarissen APA: `Tijdens het voortraject is gebleken dat PoAI en APA op een lijn zitten in hun visie voor Aruba en invulling aan de samenwerking. Deze overeenkomst is een mooi voorbeeld van hoe Aruba en Nederland elkaar versterken.'

Port of Partnerships

Het doel voor het te transformeren haventerrein is het gebied een nieuwe functie te geven en open te stellen voor de inwoners van Aruba. Stad, recreatie, toerisme en bedrijvigheid zullen op een duurzame manier met elkaar worden verbonden. De ervaring van Havenbedrijf Amsterdam met soortgelijke
projecten in haar eigen haven wordt via PoAI nu ingezet op Aruba. Aruba vormt daarnaast een heel goede hub voor het Havenbedrijf om contacten te onderhouden en te leggen met belangrijke partners in Latijns-Amerika. De samenwerkingsovereenkomst sluit dan ook aan bij de `Port of Partnerships'
gedachte van het havenbedrijf en het streven naar inspirerende en intensieve samenwerking met complementaire partners en bij de visie van Aruba om als gateway te functioneren tussen Nederlandse bedrijven en Latijns Amerika.

Ondertekening van het contract met van links naar rechts: Alfonso Boekhoudt, gevolmachtigd minister van Aruba, Dertje Meijer, CEO Havenbedrijf Amsterdam/Port of Amsterdam, Gert-Jan Nieuwenhuizen, Managing director Port of Amsterdam International, Jossy Figaroa, CEO APA, Louis Posner,
voorzitter Raad van Commissarissen APA, Humphrey Tromp, CFO APA.

Over Havenbedrijf Amsterdam

De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied sloeg in 2015 97 miljoen ton goederen over waarvan ruim 78 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 68.000 mensen bij
bedrijven in de haven of haven gerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo'n 34.000 mensen in Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam NV heeft de ambitie om op een duurzame en innovatieve manier waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. Het havenbedrijf stimuleert groei bij bedrijven, waarbij
zorgvuldig met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht wordt omgegaan. Als Port of partnerships werkt het Havenbedrijf Amsterdam intensief samen met partners in het bedrijfsleven, stad en regio. Voor meer informatie www.portofamsterdam.nl en onze apps die zijn te downloaden
op: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.labela.poa, voor Android, de app voor IOS staat: https://itunes.apple.com/nl/app/port-data/id839599951?mt=8 en de app voor windows is te downloaden: http://www.windowsphone.com/nl-nl/store/app/port-data/6365b557-1147-40c3-acf6-37b07100ca21