Stichting Old Papier blijft actief bij ophalen oud papier - gemeente..


De stichting Old Papier en de gemeente Oldebroek blijven tot zeker januari 2019 met elkaar samenwerken om het oud papier in de gemeente Oldebroek op te halen.

Hiervoor is er op dinsdag 5 juli door burgemeester Adriaan Hoogendoorn en de heer Mees Hendriksen, voorzitter van de Stichting Old Papier, een nieuw contract getekend.

Stichting

De stichting Old Papier, waarin een groot aantal verenigingen uit de gemeente samenwerken, is iedere zaterdag ergens in de gemeente Oldebroek actief bij het inzamelen van oud papier. Het papier wordt ingezameld door de firma Van Werven, de vrijwilligers van stichting Old Papier leveren hierbij
hand en spandiensten. Daarnaast roepen zij mensen op hun oud papier vooral apart in te leveren. Wethouder Harm Westerbroek: "Ieder jaar zit er per persoon nog zo'n 20 kilo papier in de grijze container. Dat is papier dat niet gerecycled kan worden en dat niets oplevert voor de verenigingen. En
dat is natuurlijk erg jammer".

Voordelen

Het geld dat met het oud papier wordt verdiend, gaat voor het grootste gedeelte terug naar de mensen. Dit gebeurt in de vorm van een lagere afvalstoffenheffing. Een ander gedeelte gaat naar de Stichting Old Papier en daarmee naar de deelnemende verenigingen. Wethouder Harm Westerbroek:
"Behalve dat dit een schoolvoorbeeld van `Oldebroek voor Mekaar' is, heeft de samenwerking met Old Papier veel voordelen. De mensen hebben zo, door het apart houden van hun oud papier, zelf een lagere afvalstoffenheffing in de hand. Daarnaast steunen mensen door het inleveren van oud papier de
lokale verenigingen. En tot slot, ook heel belangrijk, is het zeer duurzaam om oud papier gescheiden aan te leveren zodat het goed gerecycled kan worden."

Ondertekening contract Old Papier