Marktprijs varkens kruipt richting kostprijs


Gepubliceerd op
5 juli 2016

Het verschil tussen kostprijs en opbrengstprijs in de varkenshouderij bedraagt momenteel zo'n 5-10%. Een jaar geleden was dit verschil nog 30%. De kostprijs van een big is 2% gedaald en die van varkensvlees 4%. Dit blijkt uit het nieuwe Biggenprijzenschema dat begin juli is uitgegeven door VIC
Sterksel, onderdeel van Wageningen UR Livestock Research.

Biggenprijzenschema

In het Landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen van biggen en vleesvarkens berekend. In de maand juli van ieder jaar wordt een vernieuwd kostprijzenschema uitgebracht. Doordat de voerprijzen het afgelopen jaar verder gedaald zijn en de technische resultaten verder verbeterd zijn, is
de kostprijs (incl. BTW) van biggen weer beneden de EUR 55 beland. De kostprijs van vlees is in een jaar tijd ruim 4% gedaald, maar ligt nog 5-10% hoger dan momenteel door de slachterijen betaald wordt. Een jaar geleden was dit verschil nog 30%, maar de marktprijs is de afgelopen twee maanden
25% gestegen. De voerkosten bepalen meer dan de helft van de kostprijs van vleesvarkens (inclusief voer biggen) en de lichte daling in kostprijs is vrijwel geheel toe te schrijven aan lagere voerprijzen.

Richtprijs voor evenredige verdeling

In het Landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen van een big en van een kg varkensvlees berekend. Ieder jaar wordt een vernieuwd kostprijzenschema uitgebracht en elke week wordt op basis van de uitbetalingsprijs van de slachterij en de actuele voerprijs een richtprijs voor biggen en
een actuele kostprijs gepubliceerd. Op basis van deze kostprijzen kan bij een gegeven opbrengstprijs van varkensvlees een richtprijs voor biggen worden berekend, waarbij een eventuele winst of verlies evenredig tussen zeugen- en vleesvarkenshouder wordt verdeeld. Op basis van deze relatie komt
het Landelijk Biggenprijzenschema tot stand, waarin bij een bepaalde vleesprijs (basisnotering) een biggenprijs is af te lezen (= wekelijkse richtprijs).

Het nieuwe Biggenprijzenschema is voor abonnees via www.kwin.nl te downloaden. Er is zowel een schema inclusief omzetbelasting als exclusief omzetbelasting beschikbaar. De gepubliceerde richtprijsnoteringen en voerprijscorrecties zijn gebaseerd op het schema inclusief omzetbelasting.

Uitgever

Het `Biggenprijzenschema' wordt voor abonnees uitgegeven door VIC Sterksel, onderdeel van Wageningen UR Livestock Research. Voor vragen kunt u contact opnemen met Izak Vermeij (0317-480 483; izak.vermeij@wur.nl).

mailen
Tweet

* ir. I (Izak) Vermeij
Contactpersoon ir. I (Izak) Vermeij
ContactformulierVolg Livestock Research op facebook:

En ook op Twitter: