Bio-boeren voorrang bij pachtgronden provincie Noord-Holland


[IMG]

Bio-boeren voorrang bij pachtgronden provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft een groot aantal agrarische percelen in eigendom. De provincie is van plan de beschikbare percelen voor het jaar 2017 in geliberaliseerde pacht uit te geven. Voor deze pachtuitgifte houdt de provincie een belangstellingsregistratie, waarbij geinteresseerde
boeren zich voor 8 juli moeten melden bij de provincie. De grond zal worden uitgegeven voor een nader te bepalen periode vanaf 1 november 2016 (1 tot maximaal 4 jaar, afhankelijk van de omstandigheden). De uitgifte gebeurt in de vorm van geliberaliseerde pacht, zoals vermeld in artikel 397 lid
1 van het Burgerlijk Wetboek.

Biologische boeren en andere boeren met een erkend duurzaamheidscertificaat krijgen voorrang bij de toewijzing van de pachtgrond. Voor het inschrijvingsformulier en de verdere uitleg van de regels, kijk hier.