Rotterdamse clubs besparen energie - Rotterdam Sportsupport


Rotterdamse clubs besparen energie

5 juli 2016

In 2015 namen 45 Rotterdamse sportverenigingen door de gemeente beschikbaar gestelde energiescans af. In 2016 is een deel van deze clubs overgegaan op het doorvoeren van besparende maatregelen. De besparingen lopen op tot duizenden euro's per jaar.

Acht clubs hebben in 2016 `grotere energiebesparende maatregelen' doorgevoerd. Zij installeerden zonnepanelen en/of LED-verlichting. De eerste cijfers laten zien dat deze acht verenigingen gezamenlijk 30.000 euro (!) per jaar besparen. Dat is tussen de 25 en 30% besparing ten opzichte van hun
huidige energierekening.

Naast de acht clubs die overgingen op de grote besparingsmaatregelen nemen 15 verenigingen zelf kleinere maatregelen, zoals radiatorfolie om warmteverlies vanuit de radiatoren tegen te gaan, kierdichting en isolatie van leidingen. Ook voor de meeste andere clubs die deelnemen aan Scoren met
Energie, het project van Rotterdam Sportsupport waar sportverenigingen energie mee besparen, is het besparingspotentieel groot.

Zo wordt 31 van de 45 sportverenigingen in de scanrapporten geadviseerd te investeren in zonnepanelen. De gemiddelde investering hiervoor bedraagt zo'n 15.000 euro, exclusief een bijdrage uit de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. Met deze subsidie zijn de
kosten gemiddeld 11.400 euro. Hoewel het rendement van de zonnepanelen aanzienlijk is, schrikt de terugverdientijd van zeven tot negen jaar op dit moment een deel van de verenigingen nog te veel af om de panelen ook daadwerkelijk aan te schaffen. Rotterdam Sportsupport beraadt zich met deze
clubs en partners op manieren om deze drempel nog verder te kunnen verlagen.

30% besparing van PV Markeer
De Hoekse vereniging PV Markeer is een van de acht clubs die de grotere besparingsmaatregelen al doorvoerde. De club liet onlangs zonnepanelen plaatsen en liet de bestaande lampen vervangen voor LED-verlichting. Ook was er aandacht voor kleinere maatregelen, zoals het aanbrengen van
radiatorfolie. Dankzij de maatregelen bespaart PV Markeer jaarlijks bijna 30% op de huidige energiekosten.

In de Hoekse Krant zegt Arend Knipscheer, secretaris van de petanquevereniging: "Met behulp van Scoren met Energie hebben we een succesvolle subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk. Daarmee werd de investering voor ons wat geringer. Alleen al met de zonnepanelen gaan we 25% van ons gebruik
zelf opwekken. Onze leden staan achter de verduurzaming. En waarom ook niet, het levert de club immers geld op."

Nieuwe subsidie vanaf 2017
De landelijke subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) helpt verenigingen om te investeren in energiebesparende maatregelen. De regeling werd ingevoerd in 2016, maar is op dit moment niet meer beschikbaar. Per 2 januari 2017 is er weer nieuw budget
beschikbaar. Met de EDS kunnen sportverenigingen tot 30% subsidiekorting krijgen op onder meer de investering in zonnepanelen en LED-verlichting. Vanuit Scoren met Energie kunnen Rotterdamse clubs weer hulp krijgen bij het indienen van een aanvraag.

Meer informatie
Wil je meer weten over Scoren met Energie en de mogelijkheden voor jouw vereniging? Neem dan contact op met Mark Lensselink.