Haarlem-Noord Beschermd Stadsgezicht


* 5 juli 2016

Op 5 juli heeft Haarlem-Noord de wettelijke status Beschermd Stadsgezicht gekregen. Het gaat om de Patrimoniumbuurt, Kleverparkbuurt en de verbinding via de Frans Halsbuurt, de Bomenbuurt en Sterrenbuurt tot aan de Orionweg en ten noorden daarvan alleen het Planetenplein.

Het officiele besluit van de minister, kaart en beschrijving kunt u online inzien via www.cultureelerfgoed.nl. U kunt deze documenten ook inzien in de publiekshal op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond doorlopend tot 20.00 uur.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie in de Staatscourant bezwaar maken bij de minister van OCW, onder vermelding van "Bezwaar", ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Lees meer hierover op www.bezwaarschriftenocw.nl