Gemeente gaat gerichte informatie sturen via WhatsApp


Geplaatst: 5-7-2016

Gemeente Lelystad start met de proef `WhatsApp Zenden'. Dit houdt in dat geinteresseerden zich kunnen aanmelden om informatie over specifieke onderwerpen van de gemeente via WhatsApp te ontvangen. Gestart wordt met de onderwerpen `Wegwerkzaamheden' en `Warande'. Als blijkt dat deze proef
voorziet in een behoefte worden ook andere onderwerpen toegevoegd. Gemeente Lelystad is een van de eerste gemeenten in Nederland die WhatsApp op deze manier inzet.

Naast het beantwoorden van vragen, gaat de gemeente als proef ook gerichte berichten, oa over werkzaamheden, versturen aan mensen die zich daarvoor opgeven.

Wegwerkzaamheden

Mensen die zich aanmelden om via WhatsApp informatie te ontvangen over actuele wegwerkzaamheden in en om Lelystad, ontvangen een bericht op het moment dat daarover iets bekend is. Of als zich plotseling een acute situatie voordoet met gevolgen voor het wegverkeer. De WhatsApp-berichten zullen
in de regel kort, bondig en actueel zijn. Voor nadere informatie wordt vaak een link naar een bericht op de gemeentelijke of andere website meegestuurd.

Warande

Mensen die zich abonneren op het onderwerp Warande ontvangen een WhatsApp-bericht als zich voor de wijk interessante ontwikkelingen voordoen. De WhatsApp-dienst is mogelijk een alternatief voor de digitale nieuwsbrief Warande waarop bewoners zich ook kunnen abonneren. Voor zover het om
mededelingen over wegwerkzaamheden in of nabij Warande gaat, kan er een overlap zijn met berichten die via WhatsApp Wegwerkzaamheden worden verspreid. Wie zich voor beide diensten heeft aangemeld, ontvangt het bericht dan twee keer.

Evaluatie

Geinteresseerden kunnen zelf aangeven in welke van de twee onderwerpen zij geinteresseerd zijn en zich daar dan specifiek op abonneren. Komend najaar wordt de proef `WhatsApp Zenden' geevalueerd. De gemeente bekijkt dan of de WhatsApp-dienst wordt voortgezet of uitgebreid met andere
onderwerpen.

Hoe werkt het?

Aanmelden op de WhatsApp-dienst van gemeente Lelystad kan door de volgende stappen te volgen:

* Neem `Gemeente Lelystad' op als contactpersoon in het adresboek van uw mobiele telefoon onder het nummer 06 - 30 71 37 73;
* Stuur vervolgens via WhatsApp het bericht `Wegwerkzaamheden AAN' en/of `Warande AAN' naar dit nummer;
* Daarna ontvangt u berichten op uw mobiele telefoon als zich ontwikkelingen op de Lelystadse wegen en/of in de wijk Warande voordoen;
* Wilt u geen berichten meer ontvangen? U meldt zich af door het bericht `Wegwerkzaamheden UIT' en/of `Warande UIT' te sturen.

Reageren

Reacties op een WhatsApp-bericht gaan alleen naar de gemeente en niet naar de hele groep van abonnees. Naast het ontvangen van berichten kunnen abonnees ook vragen, opmerkingen en berichten over wegwerkzaamheden en/of Warande op deze manier naar de gemeente sturen.