Uitvoering onderhoud Houtribweg, Visarenddreef en Noordersluis van s..


Geplaatst: 5-7-2016

Sinds maandag 4 juli 2016 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Houtribdreef (vanaf de Visarenddreef) tot aan de rotonde van Lelystad-Haven. Gemeente Lelystad en Provincie Flevoland werken samen aan het verbeteren van de Houtribweg, Visarenddreef en de brug Noordersluis. De gezamenlijke
aanpak heeft als voordeel dat verkeersmaatregelen met elkaar worden gecombineerd en de overlast voor gebruikers tot een uitvoeringsperiode wordt beperkt. Deze week worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en vanaf volgende week maandag start de het echte onderhoudswerk.

Bord wegwerkzaamheden

Gefaseerde uitvoering

Het onderhoud wordt in drie fases uitgevoerd, waarbij de eerste fase start op 4 juli en de werkzaamheden in fase drie naar verwachting in oktober 2016 worden uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden aan de dreef en weg bestaan uit het vervangen van de deklaag van het asfalt, het herstellen van
de constructie en het aanpassen van de bushaltes. Voor wat betreft het onderhoud aan de brug Noordersluis bestaat het werk uit staalreparaties en het opnieuw conserveren/ schilderen van de brug. De werkzaamheden aan de wegen en de brug, geven in meer of mindere mate overlast voor zowel
wegverkeer als scheepvaart.

Uitvoering fase 1

De uitvoering van het werk in de eerste fase is gepland van 4 juli t/m 28 juli, waarbij week 31 (1-8 augustus) mogelijk gebruikt wordt voor afrondende werkzaamheden. In fase 1 wordt gelijktijdig op twee plekken (werkvakken) aan de weg gewerkt: Op de Visarenddreef vanaf de afslag ter hoogte van
Galjoen 10 tot aan de kruising met de Zuiveringsweg (de busbaan). Omdat tijdens de werkzaamheden dit wegvak volledig is afgesloten, wordt er een omleidingsroute voor bestemmingsverkeer Lelystad-Haven ingesteld via bedrijventerrein Noordersluis. De omleiding is met bebording aangegeven en
bewoners zijn in een nieuwsbrief en/of informatieavond geinformeerd over de uitvoering van het werk.

Houtribweg

In dezelfde periode wordt gewerkt aan de Houtribweg vanaf de brug (Noordersluis) tot aan de rotonde van de Ringdijk in Lelystad Haven. Tijdens deze werkzaamheden blijft doorgaand verkeer in twee richtingen mogelijk omdat er aan een rijbaan tegelijk wordt gewerkt. Zowel overdag als 's avonds
worden verkeersmaatregelen genomen om te zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer. Dit kan zijn door de inzet van een verkeersregelinstallatie of verkeersregelaars. Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging.
Fase 2 (22 augustus - 30 september 2016) en fase 3 (verwachting oktober 2016).

In de tweede fase wordt gewerkt aan de Houtribweg, iets voorbij de Oostvaardersdijk tot en met de brug Noordersluis. In fase 3 worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Houtribweg ter hoogte van de afslag Oostvaardersdijk, tot en met de kruising Zuiveringsweg.