Aanbieden huisvuil in zakken


In een aantal gebieden binnen de gemeente Medemblik wordt restafval nog met zakken ingezameld. Net als voor de afvalbakken geldt voor deze zakken dat ze pas op de ophaaldag zelf mogen worden aangeboden. Staan de vuilniszakken een dag eerder aan de straat, dan worden deze vaak opengekrabd door
katten en vogels. Hierdoor ontstaat overlast door zwerfafval.

straatvuilDit willen we graag voorkomen. Zet de zakken daarom niet eerder dan 7.30 uur op de ophaaldag aan de weg. Door het huisvuil pas dan aan de weg te zetten, blijven de straten netter.