Uitvoeringsprogramma verkeer 2015-2018: stand van zaken zomer 2016


Gepubliceerd op: 5 juli 2016
In september 2015 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma verkeer 2015-2018 vastgesteld. Nu er bijna een jaar verstreken is, heeft het college de raad geinformeerd over de voortgang en de planning van de projecten
In het afgelopen jaar is meer dan 6 kilometer aan fietspaden geasfalteerd. Het gaat om de fietspaden langs de Bovenkerkerweg, Handweg, Laan van de Helende Meesters, Groenelaan, Spinnerij, Poortwachter, Brink en Grote Beer. Het fietsen is daardoor comfortabeler en veiliger.

In het najaar heeft de gemeente een nieuwe rotonde aangelegd op het kruispunt Groenelaan-Laan van de Helende Meesters. Fietsers en voetgangers kunnen nu met voorrang oversteken en hoeven niet meer te wachten. Het is voor een aantal mensen nog wel wennen dat fietsers hier in twee richtingen
rond de rotonde mogen rijden. Dat heeft te maken met de aansluitende fietspaden. Let dus goed op als u hier rijdt!

Op de Rembrandtweg is de fietsstraat op de ventweg afgemaakt en op de Zonnestein zijn fietsstroken aangebracht. De gemeente beloont de vaste fietsers met comfortabeler paden en hoopt dat de Amstelveense inwoners en werknemers door deze maatregelen vaker de fiets pakken. Fietsen is immers
gezond, goed voor het milieu en zorgt voor minder files.

De op- en afritten van de Beneluxbaan bij de Ouderkerkerlaan (westzijde) en Oranjebaan (oostzijde) zijn in het najaar aangepast, zodat het autoverkeer de fietspaden met lagere snelheid moet kruisen.

Geplande projecten komend jaar

De fietsprojecten hebben geleid tot positieve reacties. Ook het komende jaar investeren we daarom flink in het fietsnetwerk. Momenteel worden diverse fietspaden in Westwijk opgeknapt. Dit duurt nog tot in het najaar. In de zomer en het najaar volgen fietspaden langs de Groen van Prinstererlaan
en de Sportlaan. Nieuwe fietsroutes voor de jaren daarna zijn in onderzoek. In juli worden de verkeerslichten op het kruispunt Van Heuven Goedhartlaan-Groen van Prinstererlaan vervangen door een rotonde (met fietsers weer in een richting).
In het najaar worden enkele maatregelen genomen om het kruispunt Groenelaan-Sportlaan beter over te kunnen steken als fietser en voetganger. Komend jaar onderzoekt de gemeente of de fietsenstallingen bij het busstation en het Stadshart kunnen worden uitgebreid. Er vindt nog meer onderzoek
plaats. Het verkeer wordt regelmatig geteld, in het najaar komt er een nieuw parkeeronderzoek in heel Amstelveen en er is een haalbaarheidsonderzoek in uitvoering naar het realiseren van een P+R-voorziening.

Wethouder verkeer Jeroen Brandes: "Waar mogelijk proberen we fietspaden en kruisingen comfortabeler en veiliger maken. Maar verkeersveiligheid is voor een groot deel afhankelijk van het gedrag van mensen. Daarom blijft de gemeente Amstelveen ook veel aandacht geven aan verkeerseducatie en
gedragsbeinvloeding. Daarom doen we mee met landelijke campagnes, organiseren we eigen campagnes en acties, en hebben we overleg met scholen, Veilig Verkeer Nederland en politie."

Grote projecten

Vanaf 2017 krijgt Amstelveen te maken met de uitvoering van een aantal grote projecten, die grote invloed zullen hebben op het verkeer. In 2018 zal ook begonnen worden met de ombouw van de Amstelveenlijn. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de ongelijkvloerse kruisingen van de Beneluxbaan met
de Rembrandtweg, Zonnestein en Sportlaan. Aansluitend op deze werkzaamheden wordt vanaf 2020 de A9 verbreed en verdiept aangelegd. Om het lokale wegennet op deze grote projecten voor te bereiden, start de gemeente in 2017 met maatregelen om de capaciteit van een aantal wegen te vergroten. De
gemeente probeert de overlast voor de Amstelveense inwoners en werknemers zo veel mogelijk te beperken maar er zal zeker sprake zijn van verkeershinder.
Tweet

Delen op:

* facebook
* linkedin
* nujij

Wilt u meer weten?

* Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen
* Bel ons op: (020) 540 49 11
* Contactformulier
* gemeente@amstelveen.nl
* Openingstijden per balie
* Routebeschrijving
* Volg Gemeente Amstelveen op Twitter
* Volg Gemeente Amstelveen op Facebook
* Inschrijven voor de nieuwsbrief: nieuwsbrief@amstelveen.nl