05-07-2016 Geluidsmonitoringsysteem stadhuisplein uitgebreid > meer


Geluidsmonitoringsysteem stadhuisplein uitgebreid

Convenant heeft geleid tot forse afname geluidsoverlast horeca

Datum publicatie: 05-07-2016 15:30

Sinds 2012 zijn 7 horecagelegenheden op het Stadhuisplein en 1 op de Coolsingel aangesloten op een systeem dat kan bepalen uit welk cafe overlast gevende muziek komt. Als er sprake is van geluidsoverlast voor de omwonenden, krijgt het cafe via een beeldscherm een waarschuwing dat het volume
naar beneden moet. Dat kan op verschillende manieren, zoals het sluiten van een openstaande pui, het verminderen van het geluidsniveau binnen of, op termijn, betere geluidsisolatie. Het convenant met de horecaondernemers wordt verlengd met drie jaar en uitgebreid naar 13 horecabedrijven: drie
op de Kruiskade en twee op de Lijnbaan.

Het voornaamste doel van het systeem is de overlast van muziek te verminderen. De samenwerking met de horecaondernemers en het geluidmonitoringsysteem heeft geleid tot een forse afname van de muziekoverlast.
Reden te meer om het convenant te verlengen en uit te breiden. Woensdag 6 juli is op het stadhuis het convenant `Geluidmonitoringsysteem Stadhuisplein' ondertekend door burgemeester Aboutaleb, directeur DCMR mevrouw The en de betreffende horecaondernemers.