Inloopavond locatie "Goede Herderkerk"


Voorleeshulp

Op woensdag 6 juli 2016 is er een inloopavond over de locatie Goede Herderkerk tussen 19.30 en 21.00 uur in Goede Herderkerk, Prinses Beatrixlaan 262, in Voorburg. U bent van harte welkom.

nieubouw

Voor de leegstaande Goede Herderkerk op de hoek van de Mgr. Van Steelaan en de Prinses Beatrixlaan in Voorburg zijn plannen voor nieuwbouw. Het plan voorziet in 38 middeldure huurpappartementen van hoogwaardige kwaliteit.

Tijdens de inloopavond informeren wij u graag over het uitgewerkte bouwplan en de te volgen procedure. De betrokken medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden. De architect en de ontwikkelaar presenteren de ontwerpschetsen van het plan.

Het ruimtelijk kader voor de woningbouw heeft de raad in 2012 vastgesteld. Hierin staan de randvoorwaarden voor de nieuwbouw opgenomen, zoals de bouwhoogtes en parkeereisen.
Deze randvoorwaarden, die een bestemmingswijziging naar wonen mogelijk maken, zijn vervolgens vastgelegd in het huidig bestemmingsplan "'t Loo".