Startbijeenkomst omwonendenoverleg azc Schakenbosch


Voorleeshulp

Gisteravond hebben het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente een eerste bijeenkomst gehad met de deelnemers aan het omwonendenoverleg. De aftrap van het omwonendenoverleg was bewust voor de start van de vakantieperiode, zodat het COA mogelijke aandachtspunten vanuit de buurt
mee kan nemen bij het inrichten van de locatie tijdens de zomervakantie. Naar verwachting arriveren de eerste bewoners vanaf 1 oktober 2016.

De startbijeenkomst was bedoeld om de omwonenden uitleg te geven over de manier van werken van het COA en de gang van zaken op en rondom een asielzoekerscentrum. De medewerkers van het COA konden vanuit hun ervaring met azc's in andere gemeenten veel vragen van aanwezige omwonenden
beantwoorden, vaak aangevuld met concrete praktijkvoorbeelden.
Het eerste `echte' overleg is op maandag 24 oktober 2016. Waarschijnlijk zijn de eerste 200 bewoners dan aangekomen. Het overleg zal dan gecombineerd worden met een rondleiding op het azc.

Omwonendenoverleg

Het omwonendenoverleg is een overleg waarin naast direct omwonenden, ook de Bewonersgroep Veursestraatweg, het actiecomite tegen het azc en de wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde vertegenwoordigd zijn. Verder zijn de gemeente en de politie (wijkagent) deelnemer aan het overleg. Doel van het
overleg is zorgen voor goed contact met omwonenden. Voorzitter van het overleg is het COA.

Monitoren leefbaarheid en veiligheid

Het omwonendenoverleg heeft een belangrijke rol in het monitoren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurten rondom het azc. In het overleg wordt de situatie in en rondom het azc besproken. Zo kunnen aandachtspunten vroegtijdig gesignaleerd worden en kunnen meteen maatregelen genomen
worden om mogelijke problemen op te lossen. Ook heeft het omwonendenoverleg een adviesrol in het besluit van de gemeente over de doorgroei van 200 naar 400 bewoners.

Op de hoogte blijven?

Op onze website www.lv.nl/azc kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Ook vindt u hier meer informatie en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.