Start restauratie Kleine Haarlemmersluis in Spaarndam


* 5 juli 2016

De Kleine Haarlemmersluis in Spaarndam wordt gerestaureerd. Firma Compeer Infra voert de werkzaamheden aan het monumentale sluisje uit in 2 fasen. Eerst worden de oude sluisdeuren en de houten loopbrug gedemonteerd, daarna wordt een deel van het hekwerk hersteld en enkele natuurstenen blokken
en treden gerestaureerd of vervangen.

In overleg met de Dorpsraad van Spaarndam is besloten dat het deel wat nu gevaar op kan leveren meteen gerestaureerd wordt. Overige restauratiewerkzaamheden worden in een later stadium aangepakt. Naar verwachting duren de restauratiewerkzaamheden van het eerste deel van de restauratie tot
begin september.