Samen werken aan een schone omgeving


05-07-2016
" " Klik om te vergroten

[IMG] Klik om te vergroten

[IMG] Klik om te vergroten

Hoe betrek je leerlingen bij een schone en leefbare openbare ruimte? Gemeente het Bildt, IVN en een leerkracht van Ulbe van Houten hebben voor de tweedejaars leerlingen een concept bedacht.

Honderd leerlingen van CSG Ulbe van Houten St.- Annaparochie gingen op 5 juli een schoonmaakactie houden in en om St.- Annaparochie en in het Noorderleech.

Voordat ze met opruimen begonnen kregen de leerlingen uitleg, waarom ze dit gaan doen en waarom het zo belangrijk is. Organisaties uit St.- Annaparochie gaven hun visie op dit onderwerp.

De leerlingen gingen naar het bedrijf Smeding Groenten en Fruit, het kantoor van Wonen Noordwest Friesland en het politiebureau. Deze organisaties hebben op hun eigen wijze allemaal te maken met het belang van een schone leefomgeving.

De groep die ging schoonmaken in het Noorderleech kreeg eerst uitleg van Omrin en It Fryske Gea. It Fryske Gea heeft in haar natuurgebied te maken met vogels die sterven doordat ze verstrikt zijn geraakt in plastic afval. Veel mensen staan er niet bij stil dat plastic niet vergaat. Na
bijvoorbeeld vijftig jaar is een blikje cola helemaal verdwenen.