Sterke zandkastelen langs de kust


Zo'n 230 leerlingen van 6 Zuid-Hollandse basisscholen zijn maandag 4 juli 2016 de strijd aangegaan met het water. De wedstrijd was onderdeel van de 3e editie van de Battle of the Beach, een evenement dat jongeren waterbewuster maakt.

Spelenderwijs ervoeren de kinderen de kracht van het water en hoe belangrijk waterveiligheid in ons land is. De wedstrijd bestond uit het bouwen van zandkastelen die het waterveiligst zijn.

Alle kinderen gingen met enthousiasme en toewijding aan het werk. Samenwerking en creativiteit werden zeer gewaardeerd. Dat leverde mooie zandkastelen op.

Winnaar Petrusschool uit Rijswijk

De jury, die bestond uit gedeputeerde Rik Janssen, dijkgraaf Michiel Haersma Buma en jeugddijkgraaf Tim van Marrewijk beoordeelden de bouwwerken.

Het weer werkte mee en scholieren genoten enorm van hun wedstrijd. De groep van de Petrusschool uit Rijswijk is de winnaar geworden. Zij bouwden het allersterkste kasteel.

Battle of the Beach

De Battle of the Beach wordt georganiseerd door een groot aantal partners van de publiekscampagne Ons Water met als doel om bij kinderen (en volwassenen) het waterbewustzijn te vergroten. Dit evenement werd tegelijkertijd langs meerdere plaatsen langs de Hollandse kust gehouden.