Meer informatie over Consultatieronde Leidraad Samenwerking met publ..


Het Commissariaat nodigt de mediasector en andere geinteresseerden uit te reageren op de concept Leidraad Samenwerking met publieke media-instelling. Door middel van deze consultatieronde kan het Commissariaat de kennis, ervaring en inzichten van belanghebbenden mee laten wegen bij het bepalen
van haar visie en standpunten.

Verloop consultatie

Tot 9 augustus 2016 kunnen de mediasector en andere geinteresseerden via dit webformulier hun reactie geven.

Het Commissariaat publiceert de reacties op de consultatie niet tussentijds. Alleen de reacties waarvan de inzender aangeeft dat deze openbaar mogen zijn, worden gepubliceerd (in samengevatte vorm). Na de consultatie neemt het Commissariaat een besluit over de Leidraad en wordt de definitieve
Leidraad gepubliceerd. In het najaar organiseert het Commissariaat een voorlichtingsbijeenkomst over de Leidraad.

Lees ook het nieuwsbericht over de Leidraad Samenwerking met publieke media-instelling.