Dertien sollicitanten voor burgemeesterschap Vlaardingen


Voor het burgemeesterschap van Vlaardingen hebben 13 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de Koning. De nieuwe burgemeester treedt naar verwachting begin 2017 in functie.

De sollicitanten - 11 mannen en 2 vrouwen - varieren in de leeftijd van 20 tot 60 jaar en zijn lid van het CDA, de ChristenUnie, de PvdA, de VVD of zijn niet aan een politieke partij verbonden. 3 sollicitanten zijn (voormalig) burgemeester en 4 sollicitanten zijn (voormalig) wethouder of
hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld.

Aanbeveling

Nu de sollicitanten bekend zijn, voert de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer drs. J. Smit, binnenkort gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige
selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Deze commissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting in november 2016 2 kandidaten voordragen aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor een van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Waarnemend burgemeester

De vacature is ontstaan na het vertrek van burgemeester T.P.J. Bruinsma per 1 januari 2014. In nauw overleg met de fractievoorzitters van de gemeente heeft de commissaris van de Koning op dat moment de heer H.B. Eenhoorn benoemd als waarnemend burgemeester. Na de aanstelling van de heer
Eenhoorn als Commissaris Digitale Overheid, heeft de commissaris van de Koning de heer A.B. Blase per 4 augustus 2014 benoemd als waarnemend burgemeester. De heer Blase blijft waarnemend burgemeester tot het moment waarop de vacature is vervuld.