Evaluatie Horecanota Alkmaar: enquete juli 2016 - Gemeente Alkmaar (..


05 JULI 2016, ALKMAAR

Samenvatting

Op 2 juli 2015 is de Horecanota vastgesteld. Sindsdien zijn er ervaringen opgedaan met de speerpunten vanuit deze nota, waaronder de vrije sluitingstijden. Afgelopen jaar zijn de effecten van de nota gemonitord en tussentijds geevalueerd. Nu is het tijd om de balans na het eerste jaar op te
maken. Dit wordt gedaan door nogmaals onderzoek te doen naar de ervaringen van bewoners en horecaondernemers door middel van een enquete. Wat zijn de positieve en negatieve effecten van het instellen van vrije sluitingstijden? We vragen u om uw ervaringen met ons te delen.

Een positieve beleving van de stad is een belangrijke voorwaarde om de economie te stimuleren en meer bezoekers naar Alkmaar te halen. De horecasector is een belangrijke schakel die zorgt voor de aantrekkelijkheid, vitaliteit en de leefbaarheid van de stad.

In de afgelopen periode hebben horeca-ondernemers gebruik gemaakt van de vrije sluitingstijden, waardoor er volgens hen meer bezoekers naar Alkmaar komen. Daarnaast neemt de gemeente maatregelen om de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. In de ochtenden na de weekendnachten zullen
meer straten worden geveegd en opgeruimd, blijven de toezichthouders in de weekendnachten aanwezig tot 6.00 uur in de ochtend en wordt strenger gecontroleerd of de horeca-ondernemers de deuren sluiten als er binnen muziek wordt gespeeld. Ook wordt op dit moment nagegaan op welke wijze er
grenzen kunnen worden gesteld aan de luide bastonen in die muziek.

Enquete
De enquete wordt in opdracht van de gemeente Alkmaar uitgevoerd door marketingbureau Linkin Business. De enquete kunt u invullen via www.alkmaar.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de enquete digitaal in te vullen dan kunt u ook een papieren enquete ophalen op het stadhuis of op het
stadskantoor. Voor hulp bij het invullen of bij vragen kunt u contact opnemen met Linkin Business, 072-750 29 12 of info@linkinbusiness.nl

0 0

Contactpersonen

* Default avatar2

Perstelefoon:

(072) 548 95 55