Verlaag de regeldruk!


dinsdag, 05 juli 2016

Verlaag de regeldruk! In een brief aan de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vraagt Patientenfederatie NPCF en de KBO opnieuw aandacht voor de administratielast die mensen ervaren als ze hulp of ondersteuning nodig hebben.

We stuurden de brief in aanloop naar het overleg dat de Kamer morgen heeft over administratieve lasten in de zorg. De staatssecretaris stelt dat dankzij verschillende maatregelen de regeldruk voor zorgaanbieders en uitvoeringsorganisaties vermindert. De KBO betwijfelt dit en wil juist meer
aandacht voor de mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, en soms uren per week bezig zijn met formulieren. In de brief schrijven we dat het tijd is voor concrete acties die regeldruk voor zorgbehoevenden merkbaar verminderen.

De helft van de mensen die zorg of ondersteuning krijgen, is een uur of meer per week kwijt aan het regelen van hulp. Zo bleek uit onderzoek dat Patientenfederatie NPCF onlangs nog deed. Een op elke vijf is een tot twee uur per week kwijt aan het geregel. Er is zelfs een kleine groep die tot
acht uur per week nodig heeft om alle zorg te regelen.

Patientenfederatie NPCF, KBO en andere organisaties vragen in de brief om eenvoudigere procedures, een vast aanspreekpunt voor het regelen van zorg, en simpelere regels.

Tweeten