Betere samenwerking tegen huiselijk geweld en kindermishandeling


1 juli 2016
Moeder en zoon

Veilig Thuis Flevoland, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) gaan intensiever samenwerken om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen. De Flevolandse gemeenten stimuleren en faciliteren deze samenwerking. De betrokken organisaties zijn nu nog
onvoldoende op de hoogte van elkaars kennis en aanpak. Door regelmatig te overleggen, kunnen ze meldingen doorspreken en ieders inzet beter op elkaar afstemmen. Het gezamenlijke doel is het sneller stoppen van geweld in de thuissituatie en herstel van de veiligheid van ouders en kinderen.

Veilig Thuis Flevoland is het centrale advies- en meldpunt voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie cooerdineert ook de vervolgstappen na melding en onderzoek. Ouders en kinderen zijn gebaat bij hulp die zo veel mogelijk plaatsvindt in hun eigen omgeving.
Zodra de situatie veilig genoeg is, draagt Veilig Thuis de hulpverlening over aan lokale organisaties. Bijvoorbeeld aan het maatschappelijk werk of de jeugdgezondheidszorg.

Informatie uitwisselen

Ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling worden besproken in het afstemmingsoverleg met de politie, het OM en andere hulpverleners. Om de samenwerking te ondersteunen, sluiten Veilig Thuis en de politie hun registratiesystemen in de loop van 2017 beter op elkaar aan. Ook
is er - binnen de grenzen van de privacywetgeving - steeds meer informatie-uitwisseling tussen hulpverleners en de strafrechtketen. Voor alle betrokken organisaties is dit een stevige opgave. Het gaat immers om het delen en afstemmen van informatie tussen verschillende organisaties en
professies. De contouren staan en er wordt hard gewerkt aan de uitwerking.

Ook landelijke samenwerking

Ook op landelijk niveau werken de Veilig Thuis-organisaties, de politie en het OM intensiever samen. Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een nieuwe aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Ook zijn er afspraken gemaakt over onderlinge
informatie-uitwisseling.

Andere belangrijke partners zijn de Veiligheidshuizen, de Raad voor de Kinderbescherming, Blijf Groep (vrouwenopvang), Samen Veilig (jeugdbescherming en -reclassering) en De Waag (geestelijke gezondheidszorg). De afspraken in Flevoland zijn een uitwerking van de landelijke afspraken binnen de
politie-eenheid Midden-Nederland met de regio's Utrecht en Gooi en Vechtstreek.